Tilbake

Opprett ny bruker

Lukk

Kirkevert

En Kirkevert har tilgang til deltager­listen til alle guds­tjenester for ett eller flere messe­steder. Messe­stedene kan ikke være utenfor de messe­stedene en Menighets­sekretær har tilgang til. Kirke­vertens oppgave er å påse at kun de med gyldig billett slipper inn til guds­tjenesten.

Personer med dette bruker­nivået er de som står ved kirkens inngang og administrerer køen.

Menighets­sekretær

En Menighets­sekretær har de samme tilgangene som sine Kirke­verter. Han kan i tillegg admini­strere ett eller flere messe­steder. Messe­stedene kan ikke være utenfor de messe­stedene en Sogne­prest har tilgang til. Menighets­sekretæren kan også opprette nye, endre eksi­sterende eller slette guds­tjenester dersom det ikke allerede er noen påmeldt.

En Menighets­sekretær kan også utstede billetter på vegne av andre (f eks gamle, syke og de uten tilgang til Internett).

Menighets­sekretæren kan utnevne Kirke­verter, med myndighet for alle eller enkelte av sine messe­steder.

Personer med dette bruker­nivået er vanligvis menig­hetens kapel­laner, menighets­sekretærer eller andre betrodde medhjelpere.

Sogneprest

En Sogneprest har de samme tilgangene som sine Menighets­sekretærer. Han kan administrere all aktivitet i sin egen menighet, alle messer på alle messe­steder som ligger innenfor menighetens grenser. Sogne­presten kan utnevne sine egne Kirke­verter og Menighets­sekretærer, og gi dem myndighet for alle eller enkelte av sine messe­steder.